Neem

Contact op

De Abrahamdag wordt ieder jaar georganiseerd door Stichting Abrahamdag Oosterhout.

Het bestuur bestaat uit

Ton Schoenmakers (voorzitter)
Joop Hensen (vice voorzitter)
Gunther Hoffmann (penningmeester)
Edward Heijne (secretaris)
Jeroen Vorspaget (communicatie & PR)

Zij worden ondersteund door
Stef van Rhoon (adviseur programma)
Christ Rombouts (adviseur techniek)
Frans Korse (sponsoring)

abrahamdag1
Stichting Abrahamdag Oosterhout
IBAN

NL82 RABO 0138 6471 78

KVK

41106073

E-mail

secretaris@abrahamdag.com

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mocht u zich bedenken nadat u zich heeft opgegeven dan ontvangt u € 50 euro retour wanneer u dat uiterlijk 31 mei 2024 per mail laat weten aan secretaris@abrahamdag.com.
Meldt u zich af tussen 1 en 30 juni 2024 dan ontvangt u 30 euro retour. Bij afmelding na 1 juli 2024 vindt er geen restitutie plaats.

Sinds 1963 een feest van herkenning!