Abrahamdag wordt mede mogelijk gemaakt door:


Finovion

Alle sponsoren

Links


Op deze pagina hebben we koppelingen gezet naar websites die met Abrahamdag te maken hebben.


www.statenvertaling.net/bijbel/joha/8.html - Bijbelvertaling Johannes 8
Wellicht heeft u zich net als wij wel eens afgevraagd waar Abraham zien vandaan komt. Dit komt uiteraard uit de bijbel en wel uit Johannes 8. Dit begint met het verhaal van de vrouw die overspel heeft gepleegd. De Farizeën vragen Jezus wat te doen met de vrouw, omdat de wet voorschrijft dat ze gestenigd moet worden. Jezus zegt "Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar." U weet dat niemand dit deed. Toch stopt het verhaal hier niet. De Farizeën laten het er niet bij zitten en vinden Jezus niet geloofwaardig. De discussie wordt verder gehouden en op enig moment zeggen de Farizeën dat zij van Abraham afkomstig zijn. Jezus zegt dan: "Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft hem gezien, en is verblijd geweest." Waarop de Farizeën zeggen: "Gij hebt nog geen vijftig jaren, en hebt Gij Abraham gezien?" En dit is waar de uitspraak "ABRAHAM ZIEN" als men 50 jaar wordt is gebaseerd. Bent u geïnteresseerd in dit gehele verhaal? Dan kunt u bovenstaande link volgen.

www.oosterhout.nl - Gemeente Oosterhout
Uiteraard zijn wij er trots op dat de Abrahamdag uniek is in Nederland. Dit feest, dat altijd georganiseerd is in Oosterhout door enthousiaste mensen woonachtig in Oosterhout, doet recht aan deze mooie stad. Vandaar dat een link naar onze mooie stad terecht is.

www.vvvoosterhout.nl - VVV in Oosterhout
Om meer van onze mooie stad te weten te komen en wat er nog meer te doen is kunt u naar onze VVV gaan.

VERBOND DER JAARTALLEN - Verbond der Jaartallen in Leuven
Onder het kopje Leuven doen we al wat uit de doeken over de Abrahamviering in deze stad. Meer informatie hierover vindt u op de site van het Verbond der Jaartallen.
©2019, abrahamdag.com, Stichting Abrahamdag Oosterhout. administrator