Abrahamdag wordt mede mogelijk gemaakt door:


La Dolce Vita

Alle sponsoren

Leuven


Leuven kent al meer dan honderd jaar een "Abrahamdag". Deze dag wordt de "Festivaldag" genoemd. De beleving van de dag en met name de wijze waarop de Abrahammen naar deze dag toeleven verschilt enorm met de Abrahamdag in Oosterhout.


Kort gezegd komt het er op neer dat de mannen van een jaar, dat zijn dus mannen die in één en hetzelfde jaar geboren zijn, voor het eerst samenkomen in het jaar dat men 40 wordt. Dit is het stichtingsjaar. Eenieder die wil kan lid worden. Gedurende de tien jaar vormen de mannen een Vriendenkring door actief invulling te geven aan het lidmaatschap van de vriendenkring. Dit houdt ondermeer in dat men allerlei activiteiten ontplooit ter vermaak van de gemeenschap en eigen vermaak, waarvan de opbrengsten in de regel aan het goede doel worden geschonken.

Deelnemers aan de Oosterhoutse Abrahamdag kunnen deelnemen aan de Jaartallendag in Leuven.

Hieronder het logo van de Mannen van 1969 Leuven.

De link naar het bondsbestuur (overkoepelend orgaan van alle actieve en niet actieve jaartallen): VERBOND DER JAARTALLEN.
©2019, abrahamdag.com, Stichting Abrahamdag Oosterhout. administrator