Abrahamdag wordt mede mogelijk gemaakt door:


IJssalon Via Via

Alle sponsoren

Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland


Wij staan op de Nationale lijst Immaterieel Cultureel Erfgoed


Immaterieel erfgoed omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis en/of vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed.

Een wezenlijk kenmerk is dat dit erfgoed wordt overgedragen van generatie op generatie en van persoon op persoon. Het behoort tot de basis van een gemeenschap. Immaterieel erfgoed is ‘dynamisch, levend erfgoed’.

In 2003 nam UNESCO een verdrag aan ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Daarin is het immaterieel erfgoed in vijf domeinen onderverdeeld:
• Orale tradities
• Sociale gewoonten en gebruiken
• Ambachtelijke technieken
• Podiumkunsten
• Kennis over de natuur en het universumAbrahamdag in Oosterhout op de site van Immaterieel Erfgoed Nederland
©2019, abrahamdag.com, Stichting Abrahamdag Oosterhout. administrator