Abrahamdag wordt mede mogelijk gemaakt door:


Robbe Financiële Raadgevers

Alle sponsoren

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Abrahamdag Oosterhout van links naar rechts
staand: Wim van Neutegem (voorzitter), Hans Zijlmans (secretaris), Stef van Rhoon (2e secretaris)
zittend: Mattie Broekmans (penningmeester en sponsoring) en Christ Smulders (vice-voorzitter/algemene zaken)

Niet op de foto: Christ Rombouts (TD)


Vragen aan het bestuur kunt u mailen aan de secretaris.
©2017, abrahamdag.com, Stichting Abrahamdag Oosterhout. administrator